Sunday, 25 March 2012

Makanan Seimbang - RPH
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Tarikh                  :     24 Februari 2012                                         Masa     :    8.30 – 9-30 pagi
Hari                      :     2 Amanah                                        Bil. Pel  :    44 orang                                  
Mata pelajaran    :    Bahasa Malaysia
Tema                    :    Sihat dan Cergas
Tajuk                   :     Makanan Seimbang ( Piramid Makanan )
Fokus Utama       :    Standard Kandungan     
                                   2.5   Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang
                                            terdapat dalam pelbagai bahan
                                   2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan
                                            grafik dengan betul.
Standard Pembelajaran
                                   1.5   Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan
                                           tepat menggunakan  sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
                                   1.5.2 Berceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat,
                                            sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
                                            majmuk
Objektif           :      Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat
                                 i )   bercerita tentang zat-zat makanan dan contoh makanan
                                        berdasarkan Piramid Makanan dengan betul.
                                ii )   Membaca dan mengeja perkataan yang berkaitan dengan zat-zat
                                        makanan   dan contoh makanan dengan betul.
                               iii)   Menulis nama zat makanan dan  contoh  makanan dalam
                                       lembaran kerja dengan betul.

Pengetahuan sedia ada :   Murid ada pengalaman dan pengetahuan tentang makanan
                                             yang mereka makan setiap hari.
Konsep                           :    Makanan penting untuk kesihatan.
 Bahan Bantu Belajar   :    contoh makanan, Rajah Piramid Makanan,  kad perkataan,
                                              kad gambar, lembaran kerja
Nilai Murni                  :      Kebersihan,


Langkah/
Masa

Isi kandungan
Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
Set induksi
( 5 min)
Contoh makanan
1.  Guru meminta murid
     meneka barang-
     barang  yang ada di
     kotak .
2.  Bersoaljawab
     mengenai makanan
     yang dimakan oleh
     murid
1. Murid meneka    
    barang dalam
    kotak.
2.  Murid menjawab
     soalan mengenai
     makanan yang 
     dimakan.

    

Langkah 1
( 7 minit )
Slaid Piramid Makanan
2. Guru memaparkan
    Rajah Piramid
    Makanan dengan
    menggunakan slaid
    dan bersoaljawab
    tentangnya
     
     
  
   
2.  Murid memerhati
     slaid Rajah
     Piramid Makanan
     yang dipaparkan.


Langkah 2
Jenis-jenis zat makanan

1. Guru memberi
     penerangan tentang  
     zat-zat makanan dan
     contoh makanan

1.  Murid mendengar
      penerangan guru
      tentang zat-zat
      makanan dan
      contoh makanan.Kesimpulan : Objektif pembelajaran tercapai. Semua murid dapat mengikuti PnP yang saya rancangan dan sepanjang proses PnP, murid-murid memberi kerjasama 100%


No comments:

Post a Comment